Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại . Sự lựa chọn của bạn đã là động lực giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm phục vụ sức khỏe của bạn và mỗi gia đình.
Thông tin đơn hàng của bạn đã được gửi vào email/sms và được bộ phân giao hàng liên hệ từ số máy 

Thông tin tài khoản nhận thanh toán của chúng tôi dưới đây:

  • Số tài khoản:
  • Ngân hàng: PVCombank (Đại Chúng Việt Nam) – Chi nhánh Gia Định
  • Chủ tk: