Uốn – nhuộm lông mày

LAMINATION/ HENNA/ TINT BROWS:

…………………………………………………………………………………………

 • Please exfoliate the skin under and around your brows for a couple of days prior to and immediately before your appointment minimum 3 days. It is important for this area to be clean and free of makeup, pressed powders and moisturizers. THIS IS VERY IMPORTANT. The henna will not stain properly or sometimes not at all if these steps are not followed.
 • Avoid sunbathing and sun exposure, direct sunlight/sunbeds for 24 hours as this can cause the tint to fade.
 • Avoid cleansing products directly on the tinted area.
 • Avoid swimming pools/saunas, sweating for 24 hours after treatment.
 • Don’t receive any heat treatments for at least 24 hours post – application.
 • Don’t use Oil-based makeup remover can cause the tint to fade faster. Henna tint can dissolve faster on oily skin types
 • Don’t Fake tan a week before or directly after the day of appointment
 • Don’t use harsh cleansing products or products with retinol in it around the brow area. These products exfoliate the skin and will remove the henna faster.
 • Don’t make up Brows for at least 24 hours post – treatment
 • Have it done the day before an important event
 • Keep in mind that the tint will continue to develop following your treatment and may get a bit darker.
 • It is recommended to schedule brow henna treatments in advance, typically 1.5-2.5 weeks apart as necessary.


UỐN – NHUỘM LÔNG MÀY

…………………………………………………………………………………………

 • Vui lòng tẩy tế bào chết cho vùng da dưới và xung quanh lông mày của bạn vài ngày trước và ngay lập tức trước buổi hẹn tối thiểu 3 ngày. Điều quan trọng là khu vực này phải sạch và không có lớp trang điểm, phấn phủ và kem dưỡng ẩm. CÁI NÀY RẤT QUAN TRỌNG. Henna sẽ không nhuộm đúng cách hoặc đôi khi không nhuộm nếu không tuân thủ các bước này.
 • Tránh tắm nắng và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ánh nắng trực tiếp /  phơi nắng trong 24 giờ vì điều này có thể làm phai màu da.
 • Tránh dùng các sản phẩm tẩy rửa trực tiếp trên vùng da có màu.
 • Tránh bể bơi / phòng tắm hơi, đổ mồ hôi trong 24 giờ sau khi điều trị.
 • Không nhận bất kỳ phương pháp điều trị nhiệt nào trong ít nhất 24 giờ sau khi đặt hẹn.
 • Không sử dụng Tẩy trang dạng dầu có thể khiến lớp nhuộm bị phai nhanh hơn. Henna tint có thể hòa tan nhanh hơn trên các loại da nhờn
 • Không nhuộm đen da một tuần trước hoặc ngay sau ngày hẹn
 • Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa mạnh hoặc các sản phẩm có chứa retinol xung quanh vùng lông mày. Các sản phẩm này tẩy tế bào chết trên da và sẽ loại bỏ henna nhanh hơn.
 • Không trang điểm lông mày trong ít nhất 24 giờ sau khi uốn – nhuộm.
 • Nên thực hiện dịch vụ một ngày trước một sự kiện quan trọng
 • Hãy nhớ rằng sắc thái màu sẽ tiếp tục phát triển sau ngày thực hiện của bạn và có thể đậm hơn một chút.
 • Bạn nên đặt lịch trước để dặm lại uốn – nhuộm cho lông mày, thường cách nhau 1,5-2,5 tuần khi cần thiết.